Projekt instalacji c.o.

Oferujemy wykonanie projektów instalacji c.o. i c.w.u.

Projekt wykonawcze wewnętrznej instalacji c.o. zawierają przykładowo:

A. CZĘŚĆ OPISOWA

 • Podstawa opracowania
 • Zakres opracowania
 • Opis instalacji grzewczej
 • Równoważenie hydrauliczne instalacji
 • Tabela krzywej grzania
 • Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA

 • RYS. NR 1 - Rzut piwnic – skala 1:100
 • RYS. NR 2 - Rzut parteru – skala 1:100
 • RYS. NR 3 - Rzut piętra I – skala 1:100
 • RYS. NR 4 - Rzut piętra II – skala 1:100
 • RYS. NR 5 - Rzut piętra III – skala 1:100
 • RYS. NR 6 – Rozwinięcie instalacji – skala 1:100