Projekt sieci ciepłowniczej

Projektujemy sieci ciepłownicze oraz przyłącza sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych wszystkich dostępnych na rynku dostawców, wg życzenia inwestora.
Projekt wykonawcze sieci ciepłowniczych zawierają :
I. Opis techniczny.
II. Specyfikacja materiałów.
III. Wytyczne projektowania i uzgodnienia:

 • warunki techniczne przyłączenia do sieci cieplnej,
 • aktualny plan syt.-wysok. skala 1:500,
 • opinia ZUDP,
 • uzgodnienie Logstor,
 • uzgodnienie PEC.

IV. Rysunki:

 • nr 1 - Plan syt. - wysokościowy skala 1:500,
 • nr 2 - Profil sieci cieplnej skala 1:100/50,
 • nr 3 – Rzut komory przyłączeniowej skala 1:25,
 • nr 4 – Przekrój komory przyłączeniowej skala 1:25,
 • nr 5 - Schemat montażowy sieci cieplnej skala 1:50,
 • nr 6 - Schemat instalacji alarmowej,
 • nr 7 - Przekrój wykopu,
 • nr 8 - Poszerzenia wykopów,
 • nr 9 - Przejście przez ścianę,