Projekt węzła cieplnego

Węzeł cieplny to jeden z najważniejszych elementów systemu ciepłowniczego. Zadaniem węzła cieplnego jest transformacja parametrów czynnika grzewczego dostarczonego przez sieć ciepłowniczą do wartości optymalnych dla prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Projektujemy węzły cieplne:

 • jednofunkcyjne – dla potrzeb tylko centralnego ogrzewania lub tylko przygotowania ciepłej wody
 • dwufunkcyjne – dla potrzeb zarówno ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody
 • wielofunkcyjne - według zdefiniowanych potrzeb Klienta

Projekt wykonawcze węzłów cieplnych zawierają :
I. CZĘŚĆ OPISOWA

 • Temat opracowania
 • Zakres opracowania
 • Podstawa opracowania
 • Podstawowe parametry węzła
 • Projektowane rozwiązania techniczne
 • Urządzenia technologiczne węzła
 • Pozostałe elementy węzła
 • Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów
 • Izolacja termiczna
 • Próba szczelności i płukanie węzła
 • Uruchomienie, ruch próbny węzła cieplnego
 • Wytyczne branżowe
 • Badania i odbiory
 • Zestawienie obowiązujących norm i przepisów
 • Uwagi końcowe

II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

 • Dobór urządzeń węzła
 • Dobór urządzeń zabezpieczających węzeł

III. WYKAZ URZĄDZEŃ i ARMATURY WĘZŁA
IV. Uzgodnienia
V. Nakłady RMS
VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 • Schemat technologiczny węzła rys. nr 1
 • Rzut piwnic, skala 1:50 rys. nr 2
 • Rzut węzła cieplnego, skala 1:50 rys. nr 3